Wil jij weten wie je in diepste wezen bent? Zoek je bijvoorbeeld al heel lang oprecht (maar zonder resultaat) naar een antwoord op een pijnlijke levensvraag?

Handel dan als volgt:

Denk in de eerste plaats heel goed na over het probleem en analyseer de kern van de vraag die je jezelf wilt stellen.  Schrijf daarbij zoveel mogelijk op wat je dwars zit en probeer jezelf dus zo eerlijk mogelijk te interviewen. Stel harde vragen als het moet en ga geen enkel antwoord uit de weg. Heb je werkelijk een probleem? Of stel je je alleen maar een beetje aan? Breng het probleem dus op een verstandige (rationele) en eerlijke manier  voor jezelf in kaart.

Zoek vervolgens op de zelfde interviewende manier naar het juiste antwoord. Deze methode wordt wel Mindmappen genoemd.  Je kunt het ook een Persoonlijk Interview noemen.


Als dit rationele proces niet  binnen redelijk korte tijd tot een duidelijk antwoord op jouw vraag of vragen leidt  dan kun je over dit alles in jezelf gaan M E D I T E R E N.


(Gebruik daarvoor meditatiemuziek die bij jouw gemoedsstemming past.)

De alom bekende begrippen Meditatie en Mediteren  hebben tegenwoordig voor de meeste mensen geen geheimen meer. Heel lang was het in het Westen van de wereld zo dat mensen die mediteerden gezien werden als aanstellers. Mediteren was een onduidelijke bezigheid voor geflipte malloten die in lange gewaden allerlei onduidelijke zinnetjes mompelden. De Oosterse culturen, waarin meditatie al eeuwenlang als ‘goddelijk’ en heilzaam werd ervaren, bleven voor de gemiddelde Amerikaan en Europeaan een exotisch fenomeen waarmee je je maar beter niet kon inlaten. Vanuit het behoudende deel van de Christelijke kerk werd en wordt er ook tegenwoordig nog gewaarschuwd voor niet-Bijbelse leringen uit het Oosten. Maar juist binnen het Christendom wordt de belangstelling voor evangelisch-gerichte meditatie de laatste jaren groter. Gebeds- en meditatiegroepen schieten met name in Amerika als paddestoelen uit de grond.


Mediteren is al lang geen hocus pocus meer. Meditatie wordt nu ook in het Westen gezien als een effectieve methode om jezelf te concentreren op een bepaald doel. Wetenschappers, commerciele managers, geestelijk leiders, top-sporters en beroemde artiesten. Allemaal hebben zij baat bij vormen van meditatie zoals mentale training, zelf-beinvloeding en (zelf)hypnose.  


Ook ‘gewone mensen’ hebben de kracht van het mediteren ontdekt. Je kunt immers via gerichte meditatie tot innerlijke rust komen. Het is ook mogelijk dat je jezelf af en toe een harmonieus gevoel bezorgt waardoor het dagelijks bestaan wat minder hectisch lijkt te worden.


Als je persoonlijke problemen hebt, dan kun je via gebed en meditatie naar oplossingen zoeken.  Is het jachtige bestaan voor jou vaak te belastend? Heb je een permanent stress-gevoel? Of voel je je vaak onzeker in contacten met andere mensen? Gerichte meditatie kan je helpen een oplossing voor jouw problemen te vinden.


Topsporters, politici en bonus-bobo’s worden tegenwoordig vaak begeleid door Mental Trainers die hen leren hoe je jezelf het best kunt voorbereiden op (nog te leveren) top-prestaties. Concentratie van gedachten en gevoel. Daar gaat het bij het mediteren om. Inmiddels is op vele universiteiten en technische hogescholen in de wereld via onderzoek en gerichte testprojecten bewezen dat meditatietechnieken de werking van het menselijk brein, en dus ook die van lichaam en geest, wetenschappelijk bewijsbaar kunnen invloeden.


Hierbij moet worden opgemerkt dat het inzetten van meditatie-technieken zoals onder meer Mental Training en (zelf)hypnose geen garantie biedt op het verkrijgen van geestelijk en/of lichamelijk welzijn. Wanneer iemand ernstig psychisch- en/of lichamelijk ziek of in de war is bijvoorbeeld, moet persoonlijk mediteren worden ontraden. Dan moet de patient zo snel mogelijk een gekwalificeerde arts of therapeut inschakelen.  Mediteren dient in dergelijke gevallen begeleid te worden.

Wanneer methoden als meditatie, mentale training en zelf-hypnose, door niet-gekwalificeerde therapeuten met verkeerde bedoelingen worden gebruikt kunnen er negatieve effecten ontstaan.

Dit kan onder meer het geval zijn bij bewuste indoctrinatie van buiten af. Een loverboy (lees: criminele pooier) bijvoorbeeld, kan zijn slachtoffers werkelijk laten geloven dat zij volledig van hem afhankelijk zijn. Dit gebeurt dan niet alleen door het toepassen van lichamelijk geweld. Op stelselmatige wijze  toegepaste  mentale beinvloeding is hierbij van zeer groot belang.

Mediteren is al lang geen hocus pocus meer

Door Bunda Canera

meditatie muziek wat-is-meditatie